Veřejnost

Přednášky pro SŠ

Odborníci z Přírodovědecké fakulty JU nabízejí prezenční i online přednášky pro střední školy. Nabízená témata rozšiřují informace z výuky či přinášejí detailnější zpracování konkrétních témat a vědeckých objevů.

Více info

Příměstský tábor s Přírodovědou 2022

Během letních prázdnin se i letos na Přírodovědecké fakultě JU uskuteční již osmý ročník příměstského tábora, který je určen pro děti ve věku 8 - 13 let. I tento rok se uskuteční ve dvou termínech!

Více info

Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.

Více info

MOLBIB

Molekulární biologie je moderní a rychle se rozvíjející disciplína. Studenti, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku metodám, které se v jejím rámci používají, mají šanci na této týdenní akci s názvem Molekulární biologie v Budějovicích (zkráceně MOLBIB).

Více info

Exkurze pro SŠ

Naši studenti a pedagogové pro Vás uspořádají exkurzi na vybrané téma (botanika, entomologie, ornitologie) ve Vámi vybrané lokalitě.

Více info

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta v současné době spolupracuje se sedmi fakultními školami. Spolupráce probíhá na úrovni všech přírodovědných oborů, spočívá rovněž v odborných konzultacích s vědci z PřF. Učitelé a studenti z fakultních škol se pravidelně účastní akcí, které pořádáme pro všechny střední školy z ČR.

Více info

Absolventi

Klub absolventů JU nabízí svým členům další informační, vzdělávací, kulturní a společenské akce a je určen všem, kteří na JU úspěšně absolvovali své studium v rámci nabízených bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

Více info