Poslání
Centrum polární ekologie (CPE) má za cíl provádět a podporovat výzkum a výuku v polární ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. CPE reprezentuje vědeckou komunitu České republiky v Mezinárodním arktickém vědeckém výboru (International Arctic Science Committee).

Výuka
CPE nabízí několik kurzů, které se zabývají polárními ekosystémy. Klíčovým kurzem je "Kurz polární ekologie" sledující zejména geografii, geologii a ekologii polárních ekosystémů. Kurz se skládá ze dvou částí: týdenní teoretické přípravy v Českých Budějovicích a následně dvoutýdenní terénní částí na Svalbardu.

Aktuality

  • Arktický festival
    ARKTICKÝ FESTIVAL je tradiční festival české a arktické vědy a kultury, který proběhne ve dnech 4. 12. 2020 – 31. 1. 2021 v Praze, Ústí nad Labem, Teplicích a Hradci Králové.Více >

  • Nové publikace
    Jana Kvíderová a Josef Elster publikovali nové vědecké články >

  • Polar Ecology Conference 2020 zahájena!
    Dnešní icebreaker zahájil letošní Polar Ecology Conference, kterou organizujeme ve spolupráci s Univerzitou v Tromso az přispění Norských fondů >

Partneřihttps://www.stat-counter.org