Pro studenty


 • Plány studia doktorských programů
 • Projekt - zadávací protokol (docpdf)
 • Přihláška k doktorskému studiu (docpdf)
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce / obhajobě dizertační práce (docpdf)
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce z Biofyziky (doc, pdf)
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce z Biochemie (doc, pdf)
 • Přihláška k obhajobě bakalářské práce a k bakalářské státní zkoušce (docpdf)
 • Přihláška k obhajobě diplomové práce a k magisterské státní zkoušce (doc,pdf)
 • Přihláška ke státní rigorózní zkoušce a k obhajobě rigorózní práce (docxpdf)
 • Výroční zpráva o průběhu studia (xlsx, návod)
 • Výstupní formulář (docxpdf)
 • Zadávací protokol bakalářské/diplomové práce (docx, pdf)
 • Zápisový list (docxpdf)
 • Žádost o udělení prospěchového stipendia (docx, pdf)
 • Žádost o souhlas s využitím utajovaných skutečností v bakalářské/diplomové práci (docx, pdf)
 • Žádost o stipendium za vynikající výsledky (docxpdf)
 • Žádost o přerušení studia v doktorském studiu (docx, pdf)
 • Žádost o proplacení výuky za zimní/letní semestr v akademickém roce (docx, pdf)
 • Potvrzení o studiu (docx, pdf)
 • Vzor žádosti (pdf)
 • Zahraniční mobility studentů (xlsx)