Opatření proděkana pro studium P4


Opatření studijní proděkanky
ke státním závěrečným zkouškám magisterských oborů
Učitelství pro střední školy a pro kombinace těchto oborů
ze dne 21. května 2018 

 1. Ke státním závěrečným zkouškám se student přihlašuje na Přírodovědecké fakultě JU v termínech dle akademického kalendáře PřF JU .
 2. Student si může předměty státní závěrečné zkoušky
  1. pedagogicko-psychologické předměty,
  2. povinné didaktické předměty jednoho oboru,
  3. povinné didaktické předměty druhého oboru,
  4. odborné předměty jednoho oboru,
  5. odborné předměty druhého obor

  rozložit, maximálně však do tří skupin ve třech po sobě jdoucích semestrech.

  V případě rozložení si pořadí vykonávaných státních zkoušek volí student sám, před státní zkouškou bude zkontrolováno splnění všech studijních povinností v dané skupině předmětů SZZ.

  Výčet kurzů povinných v jednotlivých skupinách pedagogicko psychologických předmětů a didaktických předmětů dle jednotlivých oborů je uveden v příloze k tomuto opatření.

 3. Tímto opatřením se ruší Opatření proděkana pro učitelské obory č. 1 k státním závěrečným zkouškám magisterských oborů Učitelství pro střední školy a pro kombinace těchto oborů.

V Českých Budějovicích 21. května 2018

 

 

Příloha k Opatření studijní proděkanky ke státním závěrečným zkouškám magisterských oborů Učitelství pro střední školy a pro kombinace těchto oborů za dne 21. května 2018.

 

Povinné pedagogicko-psychologické předměty pro všechny obory Učitelství pro SŠ:

KPE PDSSN
PPDSN
POVSN
SPSSN
TVYSN
DISSN
UPSSN
ZPGSN

  

Povinné didaktické předměty:

Učitelství
biologie
Učitelství
chemie
Učitelství
fyziky
Učitelství
informatiky
Učitelství
matematiky
KBI DIDS1 KCH TDP1A KFY DFY 1 UAI 636 UMB 020
KBI DIDS2 KCH TDP2 KFY DFYS2 UAI 637 UMB 021
KBI PS KCH DIC2B KFY PŠPS1 UAI 638 UMB 022
KBI SS KCH RECHB KFY PŠPS2 UAI 639 UMB 030
UCH 968 KFY PS UAI 640 UMB 453
UCH PP KFY SS UAI 641 UMB 454
UCH SP KFY PPV UAI 721
6 kreditů z bloku předmětů:
KFY ASPDF
KFY DFY3
KFY PŠPD3
UFY LBV
UFY SPM
UVY KT1

V Českých Budějovicích 21. května 2018

PDF