Members


List of Members

Chairman of the Scientific Board and Dean of the Faculty of Science USB:

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.. hana.santruckova@prf.jcu.cz

Internal members:

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. boukal@entu.cas.cz
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. liborex@paru.cas.cz
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. vacatko@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. jersa@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. hanys@prf.jcu.cz
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. jkopacek@hbu.cas.cz
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. obornik@paru.cas.cz
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. tpolivka@jcu.cz
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. prach@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz
prof. RNDr. František Sedláček, CSc. fsedlac@prf.jcu.cz
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. sumbera@prf.jcu.cz
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D vacha@jcu.cz

External members:

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. pdrabek@kma.zcu.cz Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. petrhorak@petrhorak.eu Faculty of Science, Charles University, Prague 
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. kaplan@ibot.cas.cz Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences, Průhonice
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. kodicekm@vscht.cz Faculty of Food and Biochemical Technology, University of Chemistry and Technology, Prague
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. petrusek@natur.cuni.cz Faculty of Science, Charles University, Prague
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc. bohdan.schneider@ibt.cas.cz BIOCEV, Vestec
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. salek@fzp.czu.cz Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences, Prague