Disciplinary Committee of the Faculty of Science, University of South Bohemia:


Employees:

  • RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. (předseda) gibon@prf.jcu.cz
  • doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. sklement@prf.jcu.cz
  • Mgr. Michaela Syrová syrovm00@prf.jcu.cz

Students

  • Mgr. Aleš Lisner lisnea00@prf.jcu.cz
  • Mgr. Anna Müllerová mullea00@prf.jcu.cz
  • Mgr. Ivana Šímová krejci05@prf.jcu.cz

disciplinary code of PřF JU https://web.prf.jcu.cz/dokumenty/vnitrni-predpisy/verejne.html