Centrum PAPAVER v italské Santa Seveře

03.03.2015

Členové Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU byli již podruhé na stáži v italském Muzeu moře a starověké mořeplavby v Santa Seveře u Říma.


Smyslem pobytu pod hlavičkou Centra Papaver, které sdružuje archeobotaniky a archeology z Přírodovědecké a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, bylo prohloubit znalosti členů centra o středomořských civilizacích, zejména však o způsobech využívání užitkových i divokých rostlin. Měsíční pobyt archeobotanické a vegetačně ekologické skupiny spolupořádala partnerská římská univerzita La Sapienza.

   

Vedle Etrusků letos i starověcí Římané

Letošní stáž navázala na loňský „seznamovací“ pobyt českých odborníků v Itálii, který se soustředil na metodiku odkrývání rostlinných pozůstatků z podmořských etruských objektů zaniklého přístavu Pyrgi. Stejně jako vloni měli budějovičtí archeobotanici k dispozici vzácné výplně objektů, které nalezl při svých výzkumech archeolog Flavio Enei. S metodickou pomocí italských specialistů zdokonalil český tým svoje znalosti o podmořské archeologii. Vedle materiálů, pocházejících z podmořského výzkumu moře studují Jihočeši ve spolupráci s italským a francouzským týmem pozůstatky římského města Castrum Novum, které se nacházelo v dnešní severní části dnešního města Santa Marinella. Pozoruhodné na tomto sídlišti je jeho poloha podél starobylé římské silnice Via Aurelia, která se táhla od Říma podél mořského pobřeží až do Francie. Tato silnice je dodnes používanou spojnicí. Její původní konstrukce je kryta moderním asfaltem. Těsně u této silnice provádí Muzeum moře a antické mořeplavby archeologické vykopávky, na kterém Jihočeši studují možnosti nasazení soudobých analytických metod.

    

Rostliny na moři i suchozemských cestách

Stejně jako ve starověku byly pro Evropu klíčové kontakty mezi Středomořím a ostatními částmi kontinentu. Z hlediska pohybu užitkových rostlin byl zásadní mezinárodní obchod, který už ve starověku probíhal jak po moři, tak po evropských silnicích a stezkách. Právě tyto kontakty jihočeské Centrum Papaver sleduje. A to nejen například v koření a užitkových plodinách, ale také v přirozené vegetaci. Nejvíce informací se soustřeďuje v lokalitách, jako jsou starověké přístavy nebo další hustě osídlená místa na mořském pobřeží. Přístav v Santa Severa (starověké Pyrgi) byl nejen čilým etruským městem, ale i místem, kde měli svoji obchodní stanici Féničané, tedy další důležitý národ starověkého Středomoří. Jihočeští vědečtí pracovníci tak mohou sledovat pohyb rostlin jak přímo, prostřednictvím originálních nálezů, tak pomocí specializovaných knihoven. Právě Muzeum moře v Santa Seveře a římská Sapienza disponují skvělými informačními zdroji. To je jeden z důvodů, proč chtějí odborníci z Jihočeské univerzity i v dalších letech s Italy intenzivně spolupracovat. Proběhlá stáž, které se zúčastnilo šest pracovníků Přírodovědecké fakulty, položila takové spolupráci základy.

Text: Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie, vedoucí Centra Papaver