FEBS krystalizační kurz 2021

08.09.2021

Zpráva o průběhu mezinárodního FEBS krystalizačního kurzu "Advanced methods in macromolecular crystallization IX“


Devátý ročník FEBS praktického krystalizačního kurzu s názvem "Pokročilé metody v makromolekulární krystalizaci", který byl plánován na květen 2020, se nakonec konal až o rok později, ve dnech 9. - 14. srpna 2021 přímo na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ivana Kutá Smatanová (JU ČB), Pavlína Řezáčová (ÚOCHB AV ČR Praha), Jeroen R. Mesters (University of Lübeck) a José A. Gavira (LEC CSIC a University of Granada) uspořádali kurz pod záštitou Federace evropských biochemických společností (FEBS), ale také s podporou osmi společností sponzorujících kurz především tím, že poskytly přístroje a požadovaný materiál pro laboratorní cvičení a také částečně pokryly registrační poplatek pro pět vybraných studentů (FEBS YTF grant a grant České společnosti pro strukturní biologii).

Pozvání na kurz přijalo 28 předních vědců a krystalografů z 11 různých zemí světa, kteří přednesli celkem 31 přednášek pro 25 vybraných studentů. Kurz zahájili prorektor JU pro vnitřní hodnocení prof. Tomáš Machula a děkanka Přírodovědecké fakulty JU prof. Hana Šantrůčková. Za FEBS přednesl proslov a krátkou přednášku prof. Libor Grubhoffer. Po zahájení byli účastníci kurzu - doktorandští studenti a postdoktorandi, seznámeni s pokročilými metodami proteinové krystalizace a krystalizací v živých buňkách. První den byl zakončen recepcí, kdy měli studenti možnost seznámit se s přednášejícími v neformálním prostředí studentského klubu. Kurz pak pokračoval od úterý až do pátku ve velmi intenzivním modu s dopoledními a večerními přednáškami a odpoledními laboratorními cvičeními. Cvičení  byla zaměřená na biofyzikální techniky používané pro analýzu vlastností proteinových roztoků a zjištění kvality vzorků před krystalizací (DLS, fluorescenční značení proteinů, atd.), dále na krystalizační screening a vlastní metody krystalizace (standardní krystalizační metody, krystalizace v kapilárách a v mikrofluidních čipech nebo nitrobuněčná „in vivo“ krystalizace) až po metody vedoucí ke zlepšení kvality proteinových krystalů. Studenti měli možnost provádět experimenty na vlastních proteinech nebo používat proteiny modelové. Po celou dobu kurzu měli studenti možnost seznámit se s prací svých kolegů, kterou prezentovali na svých posterech a také měli možnost diskutovat s přednášejícími a lektory cvičení. Komise pro hodnocení posterů vybrala 3 postery, které získaly cenu Mezinárodního krystalografického svazu (IUCr) a během pátečního závěrečného ceremoniálu autoři poster prezentovali formou krátké přednášky. Sobotní ráno bylo věnováno pozorováním krystalizačních experimentům, manipulaci s krystaly a konečnému hodnocení výsledků praktických experimentů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Federaci evropských biochemických společností (FEBS) a všem sponzorům za podporu a udržení tohoto kurzu „naživu“, PřF JU za možnost uspořádat kurz na fakultě a také všem přednášejícím a lektorům, za vytvoření skutečně přátelské atmosféry po celý týden konání kurzu.

 

Webová stránka kurzu: https://macromolcryst2021.febsevents.org/

Autoři: J. A. Gavira, P. Řezáčová and I. Kutá Smatanová

Otevření FEBS kurzu prof. Tomášem Machulou, prorektorem JU pro vnitřní hodnocení.

Foto: Petr Pachl

Úvodní přivítání účastníků kurzu prof. Hanou Šantrůčkovou, děkankou PřF JU.

Foto: Petr Pachl

Uvítací proslov za FEBS pronesl prof. Libor Grubhoffer, předseda ČSBMB.

Foto: Petr Pachl

Prof. Lars Redecke (Univerzita v Lübecku, Německo) přednesl přednášku o “in vivo” krystalizaci.

Foto: Petr Pachl

Dr. Terese Bergfors (Upsalla University, Švédsko) objasňuje výsledky krystalizačních experimentů.

Foto: Petr Pachl

V laboratoři: Prof. Martin Caffrey (Trinity College Dublin, Irsko) vysvětluje krystalizaci v lipidické kubické fázi.

Foto: Petr Pachl

Organizátoři byli spokojeni, že mohli kurz uskutečnit po trojnásobném odložení termínu konaní a přesunu na nové místo: José A. Gavira (National Research Council & Universita v Granadě, Španělsko), Ivana Kutá Smatanová (PřF JU v Českých Budějovicích), Pavlína Řezáčová (ÚOChB AV ČR Praha) a Jeroen R. Mesters (Universita v Lübecku, Německo).

Foto: Petr Pachl

Cenu IUCr za nejlepší poster získali (zleva): Stefan Djukic (student na UK v Praze), Kevin Rolet (student na Universitě v Štrasburku, Francie) a Kathrin Bach (studentka na UK v Praze). Cenu udělila komise složena ze tří členů: prof. Juan Manuel Garcia-Ruiz (National Research Council & Universita v Granadě, Španělsko), Dr. Crissy L. Tarver (Stanford University, USA) a doc. Radka Chaloupková (MU Brno).

Foto: Petr Pachl