Konference České algologické společnosti

24.09.2015

Ve dnech 21. až 24. září se Přírodovědecká fakulta stala hostitelem 56. pracovní konference České algologické společnosti.


Společnost sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Během konference zaznělo velké množství příspěvků od systematiky sinic a řas a jejího současného stavu, přes ekologicky orientované práce až po referáty z aplikované hydrobiologie. Součástí konference byla také poster session, kde dostali možnost prezentovat své výsledky především studenti. Konference se zúčastnilo téměř 60 účastníků z většiny algologických pracovišť. Příští pracovní konference se bude konat pod patronátem pražských algologů a bude spojena s oslavou téměř neuvěřitelného, šedesátiletého, fungování České algologické společnosti.