Molekulární biologie v Budějovicích 2015

11.06.2015

V druhém červnovém týdnu proběhl na Přírodovědecké fakultě JU další ročník týdenní akce pro středoškolské studenty s názvem Molekulární biologie v Budějovicích, v rámci které si studenti z českých i slovenských gymnázií mohlivyzkoušet různé metody molekulární biologie, ke kterým se běžně na střední škole nedostanou.


V průběhu nabitého pětidenního programu si účastníci vyzkoušeli například metodu FISH (Fluorescenční in situ hybridizace), izolaci DNA a PCR, proteinovou elektroforézu nebo počítačovou analýzu biologických dat. Měli také možnost prohlédnout si sekvenátor Junior a dozvěděli se, jakým způsobem se pracuje s Drosophilami (octomilkami), které slouží badatelům jako modelové organismy. 

Prakticky zaměřený program byl ve večerních hodinách doplněn přednáškami, exkurzemi po okolí a různými soutěžemi. 

                   

 Akce proběhla v rámci celouniverzitního projektu scienceZOOM2.