Na začátku semestru proběhl oblíbený kurz Krajina euroregionů

22.11.2014

V prvním říjnovém týdnu (29. 9. - 3.10) se uskutečnil již tradiční kurz Krajina euroregionů (KBE 018), tentokrát v Bílých Karpatech.


Kromě studentů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (zejména oboru Péče o životní prostředí) se letos zúčastnili i studenti z Mendelovy univerzity v Brně, což bylo umožněno díky společnému projektu Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů. Cílem exkurze bylo naučit studenty poznávat, jak krajina Bílých Karpat a podhůří ovlivňuje život obyvatel a možnosti rozvoje regionu a naopak jakým způsobem člověk utvářel po staletí tuto krajinu. Zabývali jsme se přírodními, kulturními a socio-ekonomickými vlivy na krajinu. Exkurze zahrnovala srovnání krajin české a slovenské části v ose: město Luhačovice (lázeňství) – Hostětín (české podhůří)  - hlavní hřeben Bílých Karpat české i slovenské části v okolí Žítkové přes Velký Lopeník - slovenské podhůří (Nová Bošáca a okolí) – město Trenčín. Zajímaly nás i alternativní způsoby obživy či využití lokálních zdrojů potravin, paliva apod.

   

Pro srovnání dvou příhraničních oblastí bylo důležité, že program na české i slovenské straně byl velmi podobný. Například jsme navštívili nevládní organizace v Čechách (Ekologický institut Veronika) a na Slovensku (Pangea). Pro porovnání ochrany přírody a managementu krajiny jsme se podívali do PP Grúň na Slovensku a na české straně PR Hutě. Studenti se podíleli aktivně na exkurzi tím, že na předem zvolená témata vypracovali eseje, kterépak prezentovali v tématicky zaměřených skupinách.

   

Děkujeme našim místním průvodcům: Zbyňkovi Piro, Mgr. Kataríně Devánové, RNDr. Lubomíru Pospěchovi, Martinovi Štecherovi a Manželům Mizerovým. Také děkuji kolegům Mgr. Stanislavovi Grillovi, Mgr. Pavle Staňkové a Mgr. Jitce Strakové za pomoc s organizací kurzu. Děkuji autorkám fotografií Janě Řihánkové a Lídě Vlkové. Kurz probíhá každý rok a přihlásit se mohou studenti z celé univerzity. V tomto semestru plánujeme v Bílých Karpatech ještě zimní část. Přednost budou mít absolventi podzimní části, ale věříme, že bude místo i pro ostatní. Zájemci ať se hlásí na adresu: martin.hais@seznam.cz.

Martin Hais (garant kurzu)