Osmá fakultní škola Přírodovědecké fakulty

09.12.2015

V pondělí 30. listopadu se osmou fakultní školou PřF stala kaplická střední škola (Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště).


Dnes dopoledne podepsal pan děkan prof. František Vácha s ředitelkou Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice Ing. Martou Caisovou přílohu k Opatření děkana udělující titul fakultní škola PřF JU. Kaplická škola se tak stala již osmou školou, se kterou naše fakulta uzavřela dohodu o spolupráci, na základě které se studenti a pedagogové školy mohou účastnit akcí pořádaných Přírodovědeckou fakultou. Spolupráce obou škol probíhala již před podepsáním této dohody, naši pedagogové jezdí do Kaplice často přednášet, v minulém týdnu se na škole v rámci dne otevřených dveří uskutečnila přednáška o Šumavě. 

  

Přehled všech fakultních škol PřF najdete zde