Setkání učitelů IT základních a středních škol

30.03.2022

V pátek 25.3.2022 se uskutečnilo setkání učitelů informatiky ze základních a středních škol Jihočeského kraje společně se zástupci vzdělavatelů učitelů informatiky pro SŠ z Přírodovědecké fakulty JU a pro ZŠ z Pedagogické fakulty JU.


Setkání iniciovala a zorganizovala Jihočeská hospodářská komora, která společně s PřF JU zaštiťuje kurzy pro zvýšení informatické vzdělanosti pedagogů základních i středních škol v Jihočeském kraji.
Na úvod představili zástupci výše jmenovaných subjektů (za PřF proděkanka pro učitelské obory doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. a vedoucí Katedry informatiky Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D.) a zástupci Průša Research své aktivity v oblasti IT pro školy či programy pro vzdělávání budoucích učitelů.

Hlavními body řízených diskuzí, které proběhly s účastníky samostatně pro vzdělávání na základních a středních školách, byla především potřeba vzdělávání pedagogů všeobecných a odborných předmětů v informatice, diskuze nad úrovní vzdělávání v informatice  na základních a středních školách či diskuze nad tím, jaké znalosti očekáváme z oblasti informatiky na VŠ a užitečných digitálních pomůckách. Neméně důležitá byla také diskuse nad tvorbou ŠVP a integrace výuky informatických nástrojů a programů do jiných než IT předmětů.

Červenou nití všech diskuzí byl nedostatek kvalitních pedagogů v oblasti IT a nedostupnost/malá dostupnost dalšího vzdělávání učitelů. Z diskuzí vyplynul též nedostatek patřičného vybavení a potřeba podpory při jeho nákupu, či možnosti tandemové výuky IT s odborníky z praxe.
Dle Ing. Rudolfa Vohnouta Ph.D. bylo společné setkání učitelů informatiky a možnost sdílení zkušeností napříč různými stupni vzdělávání a diskuze o koncepci informatiky na všech stupních výuky zásadní pro budoucí výuku tohoto předmětu.