Škola interdisciplinárních studií

18.09.2015

Přinášíme postřehy a zážitky účastníků letošní Školy interdisciplinárních studií, která probíhá od 1. do 22. září 2015 v Itálii.


Sedmičlenná skupina studentů a zaměstnanců Přírodovědecké a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity provádí výzkum ve městě Santa Marinella v italském regionu Lazio. Na tomto území se nachází zaniklé římské město Castrum Novum vybudované v 5. století př. n. l. Výzkum probíhá pod vedením Flavia Enei, ředitele Museo del Mare e della Navigazione Antica v Santa Seveře. Celá akce je mezinárodní a probíhá ve spolupráci s výzkumnými centry na italských univerzitách Sapienza-Universitá di Roma, Universitá degli Studi di Modena a francouzské Université Picardie Jules Verne v Amiens. Kromě skupiny z naší univerzity se na lokalitě každé ráno setkávají studenti z francouzských univerzit v Amiens, Lille a Paříži a dobrovolníci z místní organizace Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, která čítá asi 300 členů.

Výzkum zatím probíhá úspěšně, což dokládá zatím částečný odkryv antického divadla, římské vily nebo příjezdové cesty k městu (zřejmě via Aurelia). Nalezeno bylo také velké množství artefaktů, z nichž největší procento zastoupení zaujímají úlomky keramiky terra sigillata nebo části mozaiky, jež pokrývala podlahu. Výjimkou ovšem nejsou ani kovové předměty, nejčastěji z bronzu nebo olova, římské mince, spony opasků. Jelikož se jedná o letní školu interdisciplinárních studií, kde se prolíná klasická archeologie s biologií, účastníci neopomínají ani přírodní bohatství. Pozorují mediteránní flóru a objevují pro nás exotické druhy.

Podrobný report od účastníků