Slavnostní otevření fakultní zahrady

12.06.2015

Ve středu 13. května 2015 byla slavnostně otevřena fakultní zahrada.


Zahrada vznikala od jara loňského roku, kdy byly zahájeny terénní úpravy a díky práci dobrovolníků z řad zaměstnanců a studentů fakulty je v současné době na místě již většina naplánovaných prvků. Uprostřed zahrady je umístěna umělá písečná duna, kde probíhá obnova vzácných společenstev suchých trávníků, hned vedle duny najdete tůň, kam botanici vysadili některé vzácnější vodní a mokřadní rostliny. Již v loňském roce byla tůň plná obojživelníků, kteří místo objevili sami. Součástí zahrady je také hmyzí hotel, čerstvě vysázený sad starých odrůd ovocných dřevin a výsadby mnoha našich původních stromů a keřů, stejně jako boulderingová stěna. Aktivně se zapojil také studentský spolek Na hnízdě, jehož členové vybudovali fakultní kompost a pomník ohryzku Járy Cimrmana.

     

Proděkanka Přf JU Marie Šmilauerová, která stojí za projektem zahrady od počátku, upřesnila: "Chtěli jsme mít v areálu fakulty prostor, který bude sloužit nejen odpočinku, ale i vědeckému výzkumu a výuce studentů. Zahrada však měla být zároveň originální, aby bylo na první pohled vidět, že ji tvoří přírodovědci. A to se, myslím, podařilo."

Dobrovolníci na zahradě vysadili všechny stromy a keře a začali o ně pečovat. Pomohli s jemnou modelací terénu, výsadbami a vyséváním zajímavých druhů rostlin či stavbou tzv. hmyzího hotelu. Nedávno dokončili také tři kamenné zídky. Aktivně se zapojil také studentský spolek „Na hnízdě“, jehož členové vybudovali fakultní kompost a pomník ohryzku Járy Cimrmana. Ke studentům a zaměstnancům fakulty se přidali i příznivci zahrady z řad rodinných příslušníků, ústavů Biologického centra Akademie věd i veřejnosti.

„Jedinečnost naší fakultní zahrady spočívá také v tom, že ji z větší části vytvářeli zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty. Fakulta ráda přispěla ze svého rozpočtu na náročné zemní práce a některé další prvky, nicméně dnešní podoba zahrady je výsledkem především dobrovolnické práce“ říká děkan fakulty prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

   

Děkujeme všem níže uvedeným, kteří se podíleli na realizaci zahrady: 

  • Finanční prostředky pro vznik zahrady poskytla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
  • Terénní úpravy provedla firma CHAZEP a.s., kámen dodal Českomoravský štěrk a.s.
  • Původní druhy dřevin dodal spolek Pro živou krajinu a příznivci z řad zaměstnanců, tradiční odrůdy ovocných stromů poskytl pan Buzek
  • Vyseté a vysázené rostliny pochází jak z vlastních sběrů, tak od firem Planta naturalis, Oseva PRO s.r.o. v Zubří a Agrogen s.r.o. ve Slavicích
  • Lipový a dubový kmen pro hmyz rezervoval ve skladu Lesů a rybníků města České Budějovice pan ing. Laluch
  • Hmyzí hotel vybudoval Jan Erhart