Týden se současnou biologií 2021

15.09.2021

V týdnu od 30. srpna do 3. září 2021 se na Přírodovědecké fakultě JU uskutečnila tradiční akce s názvem Týden se současnou biologií, které se letos zúčastnilo 13 středoškoláků z celé České republiky.


Pro studenty byl připraven pestrý program z mnoha odvětví biologie. V pondělí po krátkém organizačním úvodu absolvovali studenti přednášku a následně i praktické úlohy zabývající se bioakustikou. To vše pod vedením Pavla Linharta a Lucie Hornátové z katedry zoologie. Večer pak proběhl v přátelském duchu ve studentském klubu Kampa, kde se mohli podělit o své první dojmy, dovědět se více o studiu na PřF JU a zasoutěžit si v populárním Pubkvízu.

Úterý bylo vyhrazeno na exkurzi do Zoo Ohrada na Hluboké nad Vltavou.  Kromě návštěvy zoo shlédli účastníci také výstavu v Národním zemědělském muzeu – zámek Ohrada. Za podporu ve formě zvýhodněného vstupného bychom rádi poděkovali oběma institucím, jmenovitě pak Romanu Kösslovi (Zoo Ohrada) a Miroslavu Čeňkovi (Národní zemědělské muzeum – zámek Ohrada). Miroslav Čeněk, kurátor sbírek, studenty i osobně provedl výstavami Klenoty z ornitologických sbírek a Příroda v ilustraci. Po návratu z Hluboké večer následovala přednáška od Petra Veselého o soukromém životě ptáků.

Ve středu ráno se studenti sešli na vlakovém nádraží a společně s Josefem Juráněm odjeli ke Třísovu odebírat fykologické vzorky, které následně v laboratořích určili. Mimo to zhodnotili podle předem připravených fykologických vzorků kvalitu vod. Večer si pak účastníci užili zábavnou přednášku Jana Lepše o výzkumu, přírodě a způsobu života na Papuy Nové Guneji.

Čtvrtek patřil práci v laboratoři. Konkrétně určování pohlaví z DNA pod vedením Martiny Dalíkové a jejích kolegyň z katedry molekulární biologie a genetiky. Odpolední a večerní program byl věnován přednáškám. Nejprve si studenti vyslechli půdní biology Petra Čapka a Michala Chomu a večer následovala jedna z oblíbených evolučních přednášek Jana Zrzavého.

Na závěr týdne si účastníci poslechli přednášku o ekologii obnovy od Anny Müllerové z katedry botaniky a zašli se podívat na floru fakultní zahrady. 

Fotky si můžete prohlédnout na našem fakultním FB