Zemřel profesor František Sehnal

02.12.2021

Zemřel profesor František Sehnal, světově uznávaný český entomolog


S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že v pátek 26. listopadu 2021 zemřel ve věku 83 let prof. RNDr. František Sehnal, CSc., jeden ze zásadních lidí v ustavujícím výboru JU. Ve své výzkumné práci se zabýval fyziologií hmyzu se zaměřením na hormonální regulaci jeho vývoje. Dva roky fungoval jako hostující profesor na kalifornské univerzitě v Irvine. Významně se zasloužil o vznik Biologické/Přírodovědecké fakulty. Na JU působil jako prorektor pro zahraničí v letech 1992-1995. Získal 22 patentových osvědčení a je autorem nebo spoluautorem více než 250 publikací. Založil školu vývojové biologie na Biologické/Přírodovědecké fakultě, kde dlouho vyučoval a připravil také první návrh na studijní obor/program Biomedicínské laboratorní techniky (BMLT).

Byl členem redakčních rad 10 renomovaných vědeckých časopisů a jedním z mála Čechů, kteří zastávali významné funkce v nadnárodních vědeckých organizacích, byl např. čestným členem ve výboru pro světové entomologické kongresy (Council for International Congresses of Entomology), čestným členem Americké entomologické společnosti (The Entomological Society of America) a Československé společnosti pro vědu a umění. Ocenění obdržel v USA, SRN, Koreji a Japonsku i v České republice. Zastával významné pozice také na národní úrovni. Byl místopředsedou Grantové agentury AV ČR a rovněž členem Akreditační komise MŠMT.

Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. byl jedním z nejvýznamnějších českých biologů, který svými výsledky a pedagogickými schopnostmi ovlivnil několik generací vědců v oblastech fyziologie hmyzu i entomologie.

Na snímku prof. František Sehnal při převzetí medaile Gregora J. Mendela za zásluhy v biologických vědách v roce 2013.  (Autor: AV ČR) 
Zdroj: BC AV ČR