Zpátky do lavic 2014

02.12.2014

O posledním listopadovém víkendu se uskutečnil další ročník přednáškového víkendu pro středoškolské pedagogy.


V posledních dvou listopadových dnech proběhl na Přírodovědecké fakultě JU tradiční vzdělávací víkend pro středoškolské pedagogy s názvem Zpátky do lavic. Připravena byla řada zajímavých přednášek z různých odvětví biologie, některé byly vyloženě praktického rázu a mohou v budoucnu velmi dobře posloužit pedagogům při jejich vlastní výuce – byla to například přednáška Dr. Milana Štecha spojena s ukázkou a ochutnávkou rozmanitých exotických plodů. Společně s Dr. Martinem Kostkou se učitelé vypravili do druhohor a dozvěděli se, do jaké míry jsou pravdivé různé mýty, které se tradují např. o dinosaurech. Několik přednášek se týkalo také molekulární biologie a genetiky, prof. Julius Lukeš seznámil přítomné s tím, co všechno se dá v dnešní době přečíst z DNA a jaká úskalí z oblasti biologie, ale i etiky, jsou s těmito informacemi spojena. 

          

V rámci přednáškového víkendu jsme pedagogům představili i didaktické materiály, které pro ně chystáme v rámci projektu scienceZOOM2 a zároveň s nimi někteří s autorů vedli diskuzi o výběru vhodných témat.