Vítejte na stránkách Katedry Experimentální Biologie Rostlin

Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra experimentální biologie rostlin garantuje magisterský studijní obor Experimentální biologie, specializace Fyziologie rostlin a v rámci doktorského programu Fyziologie a imunologie garantuje obor Fyziologie a vývojová biologie, specializace Fyziologie rostlin.

Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Kromě studia na všech úrovních kvalifikace (Bc., Mgr., RNDr., Ph.D.) je na Katedře experimentální biologie rostlin akreditováno ihabilitační řízení (doc.) a řízení ke jmenování profesorem (prof.) v oboru Fyziologie rostlin.

Aktuality

16th Student Days of Plant Biology CS 2021 (PBSC2021)


Tradiční studentská konference pořádaná ČSEBR (Českou společností experimentální biologie rostlin) ve spolupráci s KEBR PřF JU. Tentokrát on-line! 7.-8. 9. 2021 >

Cena ČSEBR 2021 pro Martina Jandu


Cenu ČSEBR (České společnosti experimentální biologie rostlin) za rok 2021 získal Martin Janda! >

Průduchy u mechů


Tým pod vedením Jirky Kubáska publikoval své výsledky v prestižním časopise New Phytologist. Gratulujeme! >

Semináře se opět rozbíhají


Neváhejte a pravidelně ve čtvrtek od 13:30 navštivte naše semináře na KEBRu! >

Již proběhlo

 • Mezinárodní rok zdraví rostlin

  Mezinárodní rok zdraví rostlin

  Letošní rok OSN věnovalo zdraví rostlin. Tato významná událost nám připomíná (a upozorňuje nás), jak jsou rostliny (a jejich "zdraví") pro náš život nezbytné.

 • Ivan Ivanov doktorem!

  Ivan Ivanov doktorem!

  Dne 1. 10. obhájil na naší katedře Ivan Ivanov svou dizertační práci a stal se doktorem.

 • Konference Plant Biology CS 2019

  Konference Plant Biology CS 2019

  Every three years, the Czech Society of Experimental Plant Biology and Plant Physiology section of the Slovak Botanical Society jointly organize meetings, which are hosted by alternating Czech and Slovak university cities.

  Další příspěvky

  Rychlé kontakty

  Vedoucí Katedry:

  RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 349, tel. 387 772 342

  Zástupce Vedoucího:

  prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 353, tel. 387 772 353

  Tajemnice:

  Ing. Petra Fialová
  Branišovská 31, PřF JU (Blažkův pavilon - budova B), 2. patro, č. dv. 351, tel. 387 772 351