Beáta Trhlínová


Pavla Beáta Trhlínová
Bakalářská studentka / bachelor student

Téma bakalářské práce: Studium vývoje a funkce průduchů u rostlin se změnou signální dráhy kyseliny salicylové