Markéta Macho


Bc. Markéta Macho
Magisterská studentka (externí) / Master student (external)

Markéta řeší svou magisterskou práci na Mikrobiologickém ústavu akademie věd ČR v Třeboni pod vedením Dr. Kumara Saurava.