shromáždění akademické obce, pondělí 2. května od 16:00

27.04.2022

Akademický senát svolává po dlouhé době shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty (PřF). Akademickou obec tvoří studenti fakulty a akademičtí pracovníci, kteří na fakultě působí. Její shromáždění je místem pro otevřenou diskusi k zásadním otázkám týkajícím se činnosti a rozvoje fakulty. Shromáždění se bude konat v pondělí 2. května od 16:00 v učebně B2 (budova B PřF). Paní děkanka představí akademické obci nový kariérní řád, metodiku k mzdovému předpisu a hodnocení akademických pracovníků.

Těšíme se na hojnou účast.

Za Akademický senát PřF

Petr Nguyen