Rozvoj a zahraničí


Koordinátor kvality

Fakultní koordinátor kvality koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na fakultě, zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality.