Koordinátor kvality

Fakultní koordinátor kvality koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na fakultě, zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality.


Akreditace studijních programů na Přírodovědecké fakultě

V případě, že hodláte podat akreditační žádost studijního programu, uskutečňovaného na Přírodovědecké fakultě, je třeba dodržet standardní postup, požadovaný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) a potažmo Radou pro vnitřní hodnocení JU (RpVH JU).

Při přípravě akreditací v celém procesu Vám bude nápomocna asistentka koordinátora kvality Mgr. Veronika Hrindová.

Více informací, jak postupovat při akreditačním procesu najdete na následující stránce.