Asistentka koordinátora kvality


Mgr. Veronika Hrindová

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Budova A, č. dv. A404
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 734 269 090
E-mail:  hrindova@prf.jcu.cz

Kompetence

  • kompletní agenda akreditací studijních programů
  • kompletní agenda kvality a hodnocení studijních programů
  • zpracovávání podkladů souvisejících s vnitřním hodnocením fakulty
  • spravuje agendu IS STAG na PřF JU pro potřeby akreditací včetně zpracovávání reportů dle potřeby