Realizované projekty

#AT-CZ-CZ   #BY-CZ   #CESNET   #H2020   #LIFE   #MSCA   #MŠMT   #OPVVV  

Květena Šumavy

Štech Milan, Katedra botaniky
01/01/2019 – 31/12/2021 (prodlouženo do 30/6/2022(
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
Realizace projektu byla prodloužena do 30/6/2022.

#BY-CZ

Přečíst celé