Služby

Komplexní projektová podpora při přípravě, realizaci a ukončení projektů


Projektová podpora poskytuje:

 • sledování otevřených grantových výzev (granty, stipendia, soutěže),
 • znalost zadávací dokumentace, templátů, pravidel, podmínek a požadavků poskytovatelů,
 • sdílení aktuálních informací a dokumentů prostřednictvím seminářů, webu, e-mailu,
 • individuální konzultace a diskuze projektových záměrů,
 • pomoc s přípravou, finalizací a podáním grantových žádostí,
 • kalkulaci rozpočtů, nastavení osobních nákladů a investic,
 • zajištění požadovaných administrativních a právních dokumentů,
 • sledování průběhu hodnocení žádostí,
 • pomoc s uzavřením právního aktu, konsorciálních a grantových smluv,
 • formulování plánu nakládání s daty,
 • pomoc s realizací projektu, nastavení úvazků na projektu, hlídání nákladů,
 • pomoc s řešením problémů a změn u projektů,
 • pomoc s přípravou průběžných a závěrečných zpráv projektů,
 • uzavření projektu a archivaci dokumentů,
 • rozvoj spolupráce s projektovými centry partnerských výzkumných institucí,
 • podklady pro strategické rozhodování vedení fakulty,
 • soustavné sebehodnocení pro zkvalitňování poskytovaných služeb.

 Neváhejte nás kdykoli kontaktovat s žádostí o konzultaci, diskuzi či pomoc: projects@prf.jcu.cz, +420 38 777 5562