Kontakty


Referentka pro zahraniční vztahy Mgr. Barbora Okosy bokosy@prf.jcu.cz +420 387 776 212
+420 734 690 272
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz +420 387 776 261
+420 603 564 559