Referentka pro zahraniční vztahy


Mgr. Barbora Okosy

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Děkanát, budova C, č. dv. 00 013
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 212, +420 734 690 272
E-mail:  bokosy@prf.jcu.cz

Kompetence

  • koordinace krátkodobých mobilit na fakultě:

          program Erasmus+ (studentské/zaměstnanecké mobility - incoming/outgoing),

          Interní výzva (krátkodobé mobility studentů a zaměstnanců - převážně outgoing),

          Mezinárodní kreditová mobilita KA107 Erasmus+ (administrace mobilit v projektech mimo EU),

          jiná forma krátkodobých studentských mobilit (freemover, Ceepus, MŠMT stipendia, atd.)

  • evidence výjezdů a příjezdů studentů a příjezdů akademických/neakademických pracovníků
  • administrativa bilaterálních dohod
  • asistence pro vízovou/pobytovou problematiku
  • spolupráce s ESN USB Budweis (mezinárodní studentský klub)
  • aktualizace webových stránek fakulty v agendě Zahraniční vztahy