Oddělení CŽV


Mgr. Eva Gardianová CŽV, centrum pro přírodovědné vzdělávání, dětská skupina Motýl egardianova@prf.jcu.cz *2250