Oddělení vědy a výzkumu


Adresa: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387 776 207
Fax:  387 776 226
ID datové schránky:
vu8j9dv

Referentka pro vědu a výzkum Jana Meinelová, BBus veda@prf.jcu.cz 387776207
722043843
Proděkan pro vědu a výzkum doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz 387776258