Návody a nastavení


Hesla

Celouniverzitní služby

  • bezdrátová síť EDUROAM
  • VPN (když chcete například z domova na Web of Knowledge)

Aplikace pro rezervaci fakultních automobilů

Automobily se rezervují elektronicky na adrese: auta.prf.jcu.cz
Pokud zaměstnanec zruší plánovanou cestu, je třeba rezervaci včas zrušit. Pokud je mimo dosah internetu a potřebuje už provedenou rezervaci změnit, pak požádá H. Sýkorovou.
Rezervace aut na exkurze v rámci výuky má prioritu: nejpozději 14 dnů po začátku každého semestru vyučující nahlásí potřebu auta na exkurze. Pokud by na požadovaný termín auto bylo již rezervováno pro jiné než výukové potřeby, tato rezervace bude zrušena. Případné zrušení rezervace se  postiženému nahlásí.
Děkan/děkanka má prioritní právo na využívání auta Škoda Rapid. To znamená, že v nezbytných případech má právo již provedenou rezervaci zrušit. Případné zrušení rezervace postiženému nahlásí.
Rezervace auta na delší dobu než 8 dní musí být zdůvodněna žadatelem a schválena  děkanem/děkankou.
Auto je třeba před vrácením vyklidit a uvést z hlediska čistoty do stavu, v jakém bylo převzato.
Cena za použití auta pro rok 2019:  2 Kč/km (Rapid, Yeti) a 3 Kč/km (Opel, Renault); (benzín/nafta + amortizace na km)

Protože PřF má pouze omezený počet aut, nedoporučujeme auta blokovat:

  • pouze za účelem dopravy zaměstnance na a ze služební cesty (např. na letiště, na konferenci aj. tím způsobem, že auto stojí po celou dobu služební cesty odstavené na parkovišti), pokud to není zdůvodnitelné, např. přepravou vzorků.
  • na dlouhé časové úseky v případě terénních odběrů, které závisí na počasí a vývojové fázi zájmového organismu. Doporučujeme provést rezervaci až v době, kdy bude možno přesněji odhadnout datum výjezdu. V případě, že nebude volné auto použít soukromé vozidlo.