Oddělení CŽV


Mgr. Eva Gardianová

CŽV, centrum pro přírodovědné vzdělávání, dětská skupina Motýl

kontakt: egardianova@prf.jcu.cz *2250