Učitelství pro SŠ


Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení

 • Učitelské studium na PřF je dvouoborové, uchazeč tedy volí kombinaci dvou aprobačních předmětů. Nově nabízíme také studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou a s Teologickou fakultou. (Uchazeč podává jednu přihlášku a platí jeden poplatek.)

Absolvent bakalářského studia má velké možnosti výběru magisterského programu. Může pokračovat navazujícím studiem učitelství nebo v neučitelské odborné specializaci.

Učitelské obory nabízené na PřF JU:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • informatika
 • matematika
 • geografie

Uvedené obory lze kombinovat mezi sebou.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU nabízíme také studium učitelství matematiky, informatiky nebo fyziky v kombinaci s učitelstvím oboru:
  • angličtina

anebo francouzský jazyk, český jazyk a lit. nebo dějepis + matematika (matematika pouze jako minor)

Ve spolupráci s Teologickou fakultou JU nabízíme také studium učitelství matematiky, fyziky, informatiky, chemie, geografie nebo biologie v kombinaci s učitelstvím oboru:
  • náboženství a etika

Více info a kompletní seznam oborů a jejich kombinací naleznete zde

Proč studovat učitelství na Přírodovědecké fakultě JU?
 • velkou výhodou je studium na fakultě s bohatým odborným zázemím
 • student je v úzkém kontaktu se svými učiteli a má také možnost seznámit se s prací ve vědeckých týmech
 • odborné předměty jsou doplněny předměty pedagogicko-psychologického základu
 • studenti učitelství absolvují praxe na školách pod vedením zkušených středoškolských učitelů 
 • v bakalářském studiu mohou studenti za zvýhodněných podmínek získat mezinárodní jazykový certifikát TOEIC Listening and Reading, součástí magisterského studia je jazykový certifikát TOEFL ITP (pro naše studenty pořádáme bezplatné přípravné kurzy k těmto certifikátům)
 • v magisterském studiu zajistíme možnost získání certifikátu Centra pro reformu maturit (Cermat) pro zadavatele maturitních zkoušek

V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů.
Studium těchto předmětů ve specializacích pro střední školy nabízí Přírodovědecká fakulta JU.   
V akademickém roce 2022/23 přijímáme pro studium v  bakalářských oborech učitelství pro SŠ 150 uchazečů, z toho na kombinace s Chemií se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (maior i minor) nejvýše 25.

Vážení a milí uchazeči, s dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou. Kontakt: ucitelstvi(at)prf.jcu.c

Co budu umět:

 • budu mít komplexní odborné znalosti z předmětů v rámci zvolené specializace
 • budu mít pedagogické kompetence pro výuku na SŠ
 • budu znát moderní trendy ve výuce
 • již po bakalářském studiu budu mít znalosti ze dvou oborů a budu lépe připraven na požadavky trhu práce, nejen ve školství

 Kde najdu uplatnění:

 • jako učitel na střední škole
 • v doktorandském studiu
 • ve veřejné správě
 • v médiích věnujících se přírodovědné problematice
 • v peněžních ústavech
 • v laboratořích
 • v ICT sféře
 • v ochraně životního prostředí

 

Přihlášky lze podávat do 31. března 2022. Informace o přihláškách, termínech a kriteriích přijímání a najdete na tomto odkazu.

Kurz ZINTEGRUJ SE