Realizované aktivity

Centrum pro přírodovědné vzdělávání podporuje realizaci různých aktivit pro SŠ studenty i učitele.


Aktivity realizované v roce 2021:

Aktivity realizované v roce 2020:

  • příprava 2 kurzů DVPP
  • příprava a realizace kurzu Metody řešení úloh SŠ 
  • pořízení technického zázemí centra
  • pořízení odborné literatury a pomůcek pro výuku, laboratorní práce a experimenty
  • příprava zahajovací setkání Centra (zrealizujeme hned až to vzhledem k pandemii půjde)
  • příprava koncepce workshopů 
  • ve spolupráci se SŠ učiteli máme rozpracované 3 publikace