Magisterské obory

Jihočeská univerzita byla úspěšná v získání institucionální akreditace pro studium učitelství pro SŠ. Akreditace máme platné do roku 2028. Budoucí středoškolští učitelé biologie, chemie, fyziky, informatiky a matematiky jsou na JU připravováni na Přírodovědecké fakultě.


V magisterském studiu mohou uchazeči vybírat z následujících kombinací:

biologie - chemie
biologie - fyzika
biologie - informatika
biologie - matematika
chemie - fyzika
chemie - informatika
chemie - matematika
fyzika - informatika
fyzika - matematika
informatika - matematika

Student se připravuje pro učitelství dvou specializací. Odborné předměty jsou doplněny studiem pedagogicko-psychologických disciplín, které zajišťuje Pedagogická fakulta JU.

S dotazy se prosím obracejte na proděkanku pro učitelské obory Janu Kalovou. Kontakt: ucitelstvi@prf.jcu.cz