Oborové didaktiky

Na Přírodovědecké fakultě JU působí jako oboroví didaktici zkušení středoškolští učitelé.


Na Přírodovědecké fakultě JU působí jako oboroví didaktici zkušení učitelé s mnohaletou praxí na středních školách (Gymnázium Jírovcova v Č.B., Gymnázium Třeboň, ČRG v Č.B., Gymnázium Česká v Č.B., Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, Biskupské gymnázium J.N.Neumanna a CZŠ).

Skupinu oborových didaktiků tvoří:
Mgr. Jarmila Ichová
doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.
RNDr. Karel Lichtenberg, CS.c.
Mgr. Karel Pazourek, Ph.D.
Ing. Helena Poláková, Ph.D.
Ing. Vít Podroužek
Mgr. Miroslava Sekyrková
Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.

Náš tým spolupracuje s mnoha dalšími středoškolskými učiteli. Patří mezi ně Mgr. Hana Štěpánková, Ph.D. z Gymnázia Česká v ČB, Mgr. Michaela Petrová, a Mgr. Radek Trča z Gymnázia Jírovcova v ČB nebo Mgr. Zbyněk Vrba a Mgr. Roman Kneifl z Gymnázia Český Krumlov.

Didaktická příprava je na PřF JU zaměřena na užitečné a praktické znalosti a kompetence budoucích středoškolských učitelů. Studenti učitelství jsou v kontaktu se zkušenými středoškolskými učiteli, kteří aktivně působí na středních školách, mají dlouholeté praktické zkušenosti s výukou a jsou na vynikající odborné úrovni.

Studenti učitelství se tak během svého studia setkají s uznávanými učiteli, kteří provedli středoškolským studiem stovky studentů. Mnohé z nich dovedli k úspěšné maturitě, připravovali se s nimi na předmětové olympiády, vedli jejich práce SOČ, ovlivnili je při výběru vysokoškolského studia, na které je skvěle připravili, a řešili s nimi nejen jejich školní problémy. 

Velmi si vážíme toho, že tito skvělí učitelé učí na naší fakultě své budoucí kolegy a předávají jim své neocenitelné zkušenosti. Moc děkujeme.