doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.


Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Katedra matematiky
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 38777 2326
E-mail: jkalova(at)prf.jcu.cz
Kancelář: místnost číslo 207, kolej K3, druhé patro

PRACOVNÍ POZICE
docentka
Proděkanka pro učitelské obory

ZAMĚŘENÍ
Termodynamika, didaktika matematiky, STEM

KVALIFIKACE
2020 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Strojní inženýrství- docentka
2012 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní - katedra energetických strojů a zařízení, Termomechanika a mechanika tekutin (Ph.D.)
2007 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd  (RNDr.)
2006 - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor aplikované vědy a informatika – matematické inženýrství – matematické modelování (Ing.)
1989 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická, učitelství matematiky a fyziky pro SŠ (Mgr.)

ZAMĚSTNÁNÍ
od 2012 – CTM Academy ve spolupráci s CTY Johns Hopkins University a s Florida Virtual School, supervisor on-line kurzů (AP Calculus, AP Statistics, AP Physics), tvorba on-line kurzů
od 2011 – Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích, Katedra matematiky, docent
2010 – University of Maryland, Institute For Physical Science and Technology (výzkumný pracovník) 
2007 – 2010  VŠTE v Českých Budějovicích, odborný asistent, vedoucí Katedry aplikovaných věd
2007 – KMA FAV ZČU v Plzni – externí spolupracovník, lektor
1994 – 2020  Gymnázium, Jírovcova 8, Č. Budějovice  (výuka - matematika, fyzika, informatika)
1990 - 1992 Základní škola E. Destinové (výuka - matematika, fyzika, informatika)
1989 – 1990 Zemědělská fakulta JU v Č. Budějovicích, programátor 

PROJEKTY
Jihočeská hospodářská komora - Metodické materiály a realizace metodických workshopů digitalizace (2021-2023)
JČ podnikatelské vouchery, Inovoucher - Rozhraní pro ovládací displej řídící jednotky (2021)
MŠMT - Podpora studijních programů PřF JU zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi (2020, 2021)
MŠMT - Příprava pedagogických pracovníků (2020)
FSP JU - Rozvoj oborových didaktik na PřF JU (2020)
JČ podnikatelské vouchery, Inovoucher - Nástroj pro archivaci a konverzi historických dat (2019)
CRP19 - Vzdělávání, Tokyo University of Science (2019)
JU v Č. Budějovicích, Mobility - MEI, Moskva, Rusko (2016-18)
GAČR - Thermodynamic modeling of supercooled water (2013-2015)
Young Scientist IAPWS Fellowship Project – University of Maryland (2010)

PUBLIKAĆNÍ ČINNOST
Odborné publikace
- Kalová J., Mareš R.: Size Dependences of Surface Tension and Measurement Accuracy, AIP Conference Proceedings, 2189, 020010 (2019)
- Kalová J., Mareš R.: The Temperature Dependence of the Surface Tension of water, AIP Conference Proceedings, 2047, 020007 (2018)
- Kalová J., Mareš R.: Mean-field equation of state of supercooled water and vapor pressure approximation, AIP Conference Proceedings, 1889, 020016 (2017)
- Kalová J., Mareš R.: Tolman length of water nanodroplets, 15th conference on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow - ES 2016, ISBN 978-80-261-0626-5 (2016)
- Kalová J., Mareš R.: Reference Values of Surface Tension of Water, International Journal of Thermophysics  36, 7 (2015)
- Kalová J., Mareš R.: Size dependences of surface tension, International Journal of Thermophysics, 36, 10-11 (2015)
- Mareš R., Kalová J.: Some notes on surface tension measurements of supercooled water, EPJ WOC, vol. 92, 02050 (2015)
- Kalová J., Mareš R.: Some notes on surface tension of water. 13th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2014, ISBN 978-80-261-0348-6 (2014) 
- Hrubý J., Vinš, V., Mareš R.., Hykl J. and Kalová  J.:  Surface tension of supercooled water: no inflection point down to –25°C. J. Phys. Chem. Lett., 5(3)  (2014)
- Mareš R., Kalová J.:  The experimental determination of surface tension of supercooled water. The European Physical Journal, EPJ WOC, 67, 2072 (2014)
- Kalová J., Mareš R: Vapor pressure of supercooled water. 12th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2013, ISBN 978-80-261-0230-4 (2013) 
- Kalová J., Mareš R., Second Inflection Point of the Surface Tension of Water, International Journal of Thermophysics, Netherlands : Springer Netherlands, 2012. ISSN 1572-9567.
- Holten,V., Kalová,J., Anisimov,M.A., Sengers,J.V.  Thermodynamics of Liquid-Liquid Criticality in Supercooled Water in a Mean-Field Approximation. International Journal of Thermophysics, Netherlands : Springer Netherlands (2012). ISSN 1572-9567.   Kalová J., Mareš R.,
- Anisimov M.A., Sengers J.V.: Scaled equation of state for supercooled water in the mean-field approximation, Technical report prepared for the International Association for the Properties of Water and Steam (2011)
- Kalová J., Mareš R.: Několik poznámek k van der Walsově rovnici, Littera Scripta, 4/1, ISSN 1802-503X (2011)
- Mareš R., Kalová J.: Vliv kritických koeficientů kapalin na lineární škálovací rovnici, Littera Scripta, 4/1, ISSN 1802-503X (2011)
- V. Holten, C.E. Bertrand, J. Kalova, D.A. Fuentevilla, M.A. Anisimov, and J.V. Sengers: Novel Thermodynamics and Equation of State for Supercooled Water, Annual Meeting of the International Association for the Properties of Water and Steam, Plzen, Czech Republic, September 4-7 (2011).                       
- Kalová J., Mareš R.: Teplotní závislost povrchového napětí vody, 10th conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamic & Fluid Flow, ES 2011. ISBN 978-80-261-004-1. 
- Kalová J., Mareš R.: Závislost povrchového napětí na geometrickém tvaru fázového rozhraní, Sborník příspěvků 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-747-5.
- Kalová, J., Mareš, R.: Crossover Equation and the Vapor Pressure of Supercooled Water. International Journal of Thermophysics, Netherlands : Springer Netherlands, 2010. ISSN 1572-9567.                                                                   
- Kalová, J., Mareš, R: Density of water at ambient pressure. In The Annual IAPWS Meeting, Doorwerth, The Netherlands,
- Kalová, J., Mareš, R.: Scaled Equation and the Vapour Pressure of Supercooled Water. In 17th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, Colorado USA. 2009.                                                                                             
- Dedecius, K.,Kalová, J.: Bayesian modeling and prediction of solar particles flux. In XXXI. dny radiační ochrany (2. - 6. 11. 2009). 2009. ISBN 978-80-01-04430-8.
- Kalová, J., Mareš, R.: Hustota vody při atmosférickém tlaku v rozsahu od -40°C do 40°C. Mechanical Engineering Journal - Strojárstvo, červen 2009. ISSN 1335-2938.
- Mareš, R., Kalová, J.: Nová mezinárodní formulace pro vazkost vody a vodní páry v průmyslových výpočtech,8th Conference on Power System Engineering, Thermodynamic & Fluid Flow, ES 2009. ISBN 978-80-7043-665-3.
- Kalová, J., Mareš, R.: Hustota vody při atmosférickém tlaku. Littera Scripta, 2009. ISSN 1802-503X.     
- Kalová, J., Mareš, R.: Lineární expanze ideálního plynu. Littera Scripta, 2009. ISSN 1802-503X.                         
- Dedecius, K., Kalová, J.: Predikce směnných kurzů autoregresním modelem s exponenciálním zapomínáním. Sborník příspěvků 3. mezinárodní konference "Nové trendy - nové nápady 2008". Znojmo: 2008, s. 43-49. ISBN 978-80-903014-8-2. 
- Dedecius, K., Kalová, J., Stehel, V.: Prediction of Exchange Rates With Autoregresive Model With Exponential Forgetting. Littera Scripta, 2008. ISSN 1802-503X.
- Mareš R., Kalová J.: Thermophysical Properties Converted from Data and Equations Based  on Old Temperature Scales, Proceedings of the 15th International Conference on the Properties Water and Steam, Berlin/Germany, September 7-11, 2008. ISBN 978-3-93184-64-7.
- Kalová J., Mareš R.: Equations for the Thermodynamic Properties at the Saturation Line in the Supercooled Water Region. In Water, Steam, And Aqueous Solutions, Advances in Science and Technology for Power Generation. Berlin/Germany : VDI-Gesellschaft Energie Technik, 2008. ISBN 978-3-931384.64-7. 
- Kalová J., Mareš R.: Scaled Equation of State for Supercooled Water - Comparison with Experimental Data and IAPWS 95. Proceedings of the 15th International Conference on the Properties Water and Steam, Berlin/Germany, September 7-11, 2008. ISBN 978-3-931384-64-7.  
- Mareš R., Kalová J.: Nové podklady pro termofyzikální vlastnosti vody a vodní páry, 7th onference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamic & Fluid Flow, ES 2008. ISBN 978-80-7043-665-3. 
- Kalová J., Mareš R.: Podchlazená voda, Sborník příspěvků mezinárodní konference XXVII. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7043-666-0. 
Pedagogické a popularizační publikace
- Kalová J., Pazourek K.: Popisná statistika v příkladech a zamyšlení, Cesty k matematice IV, Sborník konference, MatfyzPress (2021), ISBN 978-80-7378-442-3
- Novák M., Pech J., Kalová J., Bárta J.: Applying STEM in embedded systems teaching supported by Arduino, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies (2020)
- Kalová J., Pech J., Novák M.: Applied problems in Teaching Mathematics at High Schools - New Challenges, ICERI 2019 (2019)  In: 2019, s. 2986-2990 [cit. 2020-01-01]. DOI: 10.21125/iceri.2019.0763 (2019)
- Pech J., Novák M., Kalová J.: Je Arduino vhodná forma pro výuku informatiky na středních školách? In: Sborník konference Didinfo 2018. Liberec: Jan Berki, 2018, s. 7. ISBN 978-80-7494-424-6. ISSN 2454-051X (2018)
- Novák M., Pech J., Kalová J.: Využití platformy Arduino ve výuce programování na SŠ. In: Sborník konference Didinfo 2018. Liberec: Jan Berki, 2018, s. 7.ISBN 978-80-7494-424-6. ISSN 2454-051X (2018)
- Novák M., Kalová J., Pech J.: Use of the Arduino Platform in Teaching Programming, IV International Conference on Information Technologies in Engineering Education (2018)
- Pech J., Novák M., Ptáček L., Kalová J.: Construction of Vertical Scanner for Laser Analysis of Gel Samples, IV International Conference on Information Technologies in Engineering Education (2018)
- Kalová J., Ochkov V.F.: Interdisciplinary Approach in Teaching - Application to the Van der Waals Equation,  IV International Conference on Information Technologies in Engineering Education (2018)
- Kalová J., Ochkov V.F., Sokolov A.V., Chudova J.V.: STEAM - Physical and literary composition. Journal of Technology and Information Education, Olomouc (2016). ISSN 1803-537X.
- Очков В. Ф.,. Калова Я., Coкoлов A.B.,  Чудова Ю.В.: Литературно-физическая композиция  «Истории о зеркале и линзе», Открытое образование, 1 (114) ISBN 1818-4243 (2016)
- Kalová J., Higher dimensions in math education, Conference proceedings, Inforino 2016, Moscow,  ISBN 978-5-383-00939-0 (2016)
- Очков В. Ф.,. Калова Я., Никульчев Е.В.: Оптимизированный фрактал или ФМИ, Cloud of Science, 2 (4) (2015)
- Kalová J., Jsou aplikační úlohy ve výuce matematiky vždy přínosem? Setkání učitelů matematiky všech typů škol, Srní, ISBN 978-80-86843-46-9 (2014)
- Kalová J., Application in Mathematical education, Proceedings of ICPM ’14, Liberec, ISBN 978-80-7494-108-5  (2014)
- Kalová J.,Aplikační úlohy ve výuce matematiky na SŠ? Sborník konference MITAV, Brno, ISBN 978-80-7231-961-9 (2014)
- Kalová J., Individual student works as a way to increase interest in technical disciplines and science, Journal of Technology and Information Education, Olomouc (2012)
- Kalová J.,  Dimenze, algebra a geometrie 1. část, Matematika, fyzika a informatika (2012) Kalová J.,  Dimenze, algebra a geometrie 2. část, Matematika, fyzika a informatika (2012)
- Kalová, J.  Dimenze, Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1.vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2011)
- Kalová, J., Pechová, K.: Předvánoční CLILování v Rakousku, popularizační článek pro projekt Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Táborské Listy, Metodický portál RVP (2010)
- Kalová, J.,Vejmelka, R.: Obyčejné diferenciální rovnice ve výběrovém semináři na SŠ. Dva dny s didaktikou matematiky (2010)
- Kalová, J., Mareš, R.: Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých par podchlazené vody.Littera Scripta (2009), ISSN 1802-503X.
-Kalová J., Dedecius, K.: Interaktivní software Dataplot, Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-7394-186-4.
- Dedecius, K., Kalová, J.:Lineární algebra v SW Maxima, Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. Č.Budějovice. : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2009). ISBN 978-80-7394-186-4
- Kalová, J.: Podivná voda. Rozhledy matematicko-fyzikální, roč. 84, 2009. ISSN 0035-9343.
- Dedecius, K., Kalová, J.: Algebraic View on Linear Correlation. Littera Scripta, 2009. ISSN 1802-503X.
- Kalová, J., Dedecius, K., Kurcová, V.: Pojistná zásoba a náhodná procházka. Littera Scripta, 2009. ISSN 1802-503X.
- Kalová, J., Dedecius, K., Blažek, V.: Pojistná zásoba a ERP systémy. Invence-Inovace-Investice: od recese k prosperitě. Kompendium finančího a logistického řízení podniku. Ostrava: 2009. ISBN 978-248-1977-8 (2009)                             
- Kalová, J., Kurcová, V.: Metodika implementace informačních systémů pro malé podniky. AUSPICIA, 6,3, 2009. ISSN 1214-4967.
- Kalová, J., Dedecius, K.: Ekonofyzika a finanční krize. Littera Scripta, 2008. ISSN 1802-503X.
- Kalová, J., Dedecius, K.: Přednosti a slabiny Wilsonova modelu v řízení zásob. Littera Scripta, 2008. ISSN 1802-503X.
- Dedecius, K., Kalová, J., Vysoká, J.: Využití svobodného matematického softwaru při výuce statistiky, Sborník konference Setkání učitelů matematiky, Srní 2008. ISBN 978-80-86843-21-6. 
- Kalová J.: Studentská odborná činnost na gymnáziu Jírovcova České Budějovice, Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7394-048-5.  
- Kalová J.: Podpora talentovaných studentů, Pracovní seminář k problematice zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory, ZČU Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7043-622-6. 
SŠ Učebnice
Kalová J., Zemek V.: Analytická geometrie v rovině – pracovní sešit, Didaktis, ISBN 978-80-7358-237-1 (2016)
Kalová J., Zemek V.: Analytická geometrie v prostoru – pracovní sešit, Didaktis, ISBN 978-80-7358-256-2 (2016)
On-line kurz
- Maths Online for 6th to 8th Graders, CTM Academy (2017)
Videopřednášky
- Integrální počet funkce jedné reálné proměnné, Kurz matematické analýzy, PřF JU (2021)
- Posloupnosti a řady, Kurz matematické analýzy, PřF JU (2021)

 VYSTOUPENÍ NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH
- 11th Annual International Conference of Education Research and Innovation (virtual), Seville, Spain, (November 2019)
- 18th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2016, Pilsen, The Czech Republic (June  2019)
-17th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2016, Pilsen, The Czech Republic (June  2018)
 - Inforino, MEI, Moscow, Russia (October 2018)
- The 17th International Conference on the Properties of Water and Steam, Praha, (September 2018)
- The Annual IAPWS Meeting, Kyoto, Japan (August, September 2017)
- The Annual IAPWS Meeting, Dresden, Germany (September 2016)
-15th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2016, Pilsen, The Czech Republic (June  2016)
- Inforino, MEI, Moscow, Russia (April 2016)
- The Annual IAPWS Meeting, Stockholm, Sweden (July 2015)
- 19th Symposium on Thermophysical Properties, National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, U.S.A. (June 2015)
- Experimental fluid mechanics, Český Krumlov, The Czech Republic  (November 2014)
- ECTP 2014, 20th European Conference on Thermophysical Properties, Porto, Portugal, (September 2014)
- The Annual IAPWS Meeting, Moscow, Russia (June 2014)
- 13th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2014, Pilsen, The Czech Republic (June  2014)
- Experimental fluid mechanics, Kutná Hora, The Czech Republic  (November 2013)
- The 16th International Conference on the Properties of Water and Steam, University of Greenwich, London, United Kingdom, (September 2013)
- 12th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2013, Pilsen, The Czech Republic (June  2013)
- 12th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2013, Pilsen, The Czech Republic (June  2013)
- The Annual IAPWS Meeting, Boulder, Colorado, U.S.A. (September 2012)
- 18th Symposium on Thermophysical Properties, National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, U.S.A. (June 2012)
- 10th Conference with international participation on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow, ES 2011, Pilsen, The Czech Republic (June  2011)
- 30th Meeting of Department of Fluids Mechanics and Hydromechanics, Liberec, The Czech Republic (June 2011)
- 17th Symposium on Thermophysical Properties, National Institute of Standards and Technology, Boulder, Colorado, U.S.A. (June 2009)
- The Annual IAPWS Meeting, Doorwerth, The Netherlands (September, 2009)
- The 15th International Conference on the Properties of Water and Steam, Berlin, Germany (September 2008)
- 28th Meeting of Department of Fluids Mechanics and Hydromechanics, Pilsen, The Czech Republic (June 2008)