Mgr. Jarmila Ichová


studium:
Základní škola Stříbro 1968 - 1976
Gymnázium s rozšířenou výukou matematiky,Stříbro 1976 - 1980
Pedagogická fakulta České Budějovice 1980 - 1985, obor matematika - biologie pro II. a III. stupeň

práce:
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Stříbro 1985-86, pak mateřská dovolená (2 děti)
ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Nerudova 9, Č. Budějovice, 1991 - 2000
Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, 2000- současnost

ocenění:
- vítězka 6. ročníku ankety Zlatý Ámos (1999)
- cena Učené společnosti České republiky pro pedagogy za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách, vytváření podmínek pro  individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích