Mgr. Karel Pazourek, Ph.D.


Vzdělání

 • 2002–2007 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Matematika, obor Matematické struktury (Mgr.)

 • 2007–2012 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Obecné otázky matematiky a informatiky (Ph.D.)

 • 2010 – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, doplňující studium Učitelství matematiky pro SŠ

Zaměstnání

 • 2020–dosud Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích, Katedra matematiky 

 • 2019–dosud Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 (učitel matematiky a informatiky)

 • 2012–2019 Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308 (učitel matematiky a informatiky)

 • 2008–2012 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 (učitel matematiky)

Další spolupráce

 • 2007–dosud člen Úlohové komise Matematické olympiády, kategorie Z

 • 2007–2015 projekt Talnet, vedení matematických kurzů

 • 2003–2007 korespondenční seminář Pikomat MFF UK

Vybrané publikace

 • MORAVCOVÁ, V., ROBOVÁ, J., PAZOUREK, K. Procházky (nejen) po krychli. MFI, Vol. 28, No. 1, 18–29. Dostupné online: http://mfi.upol.cz/files/28/2801/mfi_2801_018_029.pdf
 • PAZOUREK, K., TUČEK, V., FRANĚK, P. Hyperplane section OP02 of the complex Cayley plane as the homogeneous space F4/P4. Comment. Math. Univ. Carolin., 2011, Vol. 52, No. 4, 535–549.
 • PAZOUREK, K. O keltských uzlech. MFI, 2011, Vol. 20, No. 5, 257–265.
 • PAZOUREK, K. Keltské uzly a dělitelnost. MFI, 2011, Vol. 20, No. 7, 392–398.
 • KALOVÁ J., PAZOUREK K. Cesty k matematice IV, Sborník konference, MatfyzPress (2021), ISBN 978-80-7378-442-3.