Mgr. Zbyněk Vrba


Datum a místo narození:
18. 9. 1985 v Českém Krumlově

Dosažené vzdělání:
Vysokoškolské magisterské vzdělání (obor učitelství matematiky a geografie pro střední školy) dosaženo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v červnu 2010.

Praxe:
Od listopadu 2010 do června 2011 jsem učil matematiku na gymnáziu ve Velkých Pavlovicích. Paralelně jsem po dva semestry vyučoval cvičení z předmětů Matematická analýza, Základy matematiky a Lineární algebra a geometrie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Od srpna 2011 vyučuji matematiku a zeměpis na gymnáziu v Českém Krumlově, spoluvytvářel jsem předmět Netradiční matematika, zastupoval jsem školu v rámci mezinárodního projektu I-Use, který se zabývá využitím statistik ve výuce na střední škole (www.i-use.eu). Od roku 2019 jsem místopředsedou krajského metodického kabinetu při NIDV-SYPO. Od roku 2013 vedu na gymnáziu v Českém Krumlově Matematický maraton - aktivitu pro studenty se zájmem o matematiku.