Asistentská praxe

Studenti bakalářských programů učitelství pro SŠ nastupující od akademického roku 2020/21 získají více pedagogické praxe!


V bakalářském stupni studia učitelství musí student absolvovat v maior i minor oboru asistentskou praxi, pro každý obor v rozsahu 20 hodin (celkem 40 hodin).  Praxe je garantována a zajišťována proděkankou pro učitelské obory, která po splnění podmínek pro absolvování praxe uděluje zápočet.

Asistentskou praxi lze absolvovat kdykoliv během bakalářského studia. Bude vypisována v každém semestru (zimním i letním).

Cílem asistentské praxe je seznámit se s prostředím střední školy a s činností pedagogického pracovníka na škole, která je vykonávána při výuce i v době mimo výuku (příprava na výuku, opravy testů, doučování, kroužky, dozory, administrativa...) Praxi lze PO KONZULTACI S GARANTKOU doplnit (nahradit) také účastí na workshopech, exkurzích, konferencích nebo besedách ve výchovně vzdělávacích institucích dle vlastního výběru a zájmu.

Postupujte prosím následovně:
1) Rozmyslete si, kde chcete praxi vykonat.
2) Pokud budete praxi skládat z více činností (např. střední škola, Dům dětí, aktivní účat na workshopu...), udělejte si plán, abyste splnili požadovaný rozsah praxe (20 hodin za obor maior, 20 hodin za obor minor).
3) Dříve, než závazně kontaktujete učitele na SŠ, který vás při praxi bude provázet, vyplňte Zadávací protokol asistentské praxe  a zašlete ke schválení garantce na adresu jkalova(at)prf.jcu.cz. Pro zimní semestr pošlete zadávací protokol do 15.října, pro letní semestr do konce února. 
4) Po schválení vašeho plánu garantkou můžete praxi vykonat. Stáhněte si Dopis ředitelům a učitelům, u nichž chcete praxi absolvovat. 
5) Pokud budete praxi vykonávat  ve škole, před začátkem praxe (po schválení garantkou) na email ucitelstvi@prf.jcu.cz pošlete kontakt na učitele, který se o vás na praxi bude starat, popřípadě požádejte pedagoga, ať nás sám kontaktuje.
6) Abyste mohli získat zápočet, budete potřebovat doklad o vykonání praxe (např. hodnocení učitele, doklad o aktivní účasti na workshopu apod.), který zašlete na adresu ucitelstvi@prf.jcu.cz. Formulář pro hodnocení si můžete stáhnout: Hodnocení praxe.

Chápejte praxi jako příležitost pro vlastní iniciativu a aktivitu. Nemáme zájem o pouhou formální činnost, snažte se o aktivní přístup. Doufáme, že asistentská praxe bude přínosem pro vás i pro školu, kde ji budete vykonávat. 

DOPORUČENÍ: Rozložte praxi pro maior a minor obor do dvou různých semestrů.
Nemusíte začínat hned v zimním semestru prvního ročníku. 

S dotazy se obracejte na: ucitelstvi@prf.jcu.cz