Student

Studijní oddělení

Studijní oddělení je hlavním kontaktním místem pro studenty a uchazeče o studium. Zabezpečuje veškerou administrativu studijní agendy.

Více info

Stipendia

Informace o možnostech získání stipendií udělovaných z rozpočtu PřF, JU a dalších zdrojů.

Více info