Informace pro prváky

Základní informace pro studenty prvních ročníků.


BINOLUPA (informační materiál od studentů pro studenty)

Užitečné informace pro nastupující studenty prvních ročníků

Terénní praxe I

Mapka areálu JU s označenými budovami PřF a letecký snímek: