Kalendář akademického roku

Akademické kalendáře, tj. Opatření děkana o organizaci akademického roku


Obecný kalendář
Specifický kalendář pro přeshraniční obory
2022/2023
2022/2023 (anglicky)
2021/2022 2021/2022 (anglicky)
2020/2021 (dodatek) 2020/2021 (anglicky)
2019/2020 (dodatek č.1, dodatek č. 2) 2019/2020 (anglicky)
2018/2019