Rigorózní řízení

Informace pro zájemce o rigorózní řízení na PřF JU.