Studijní agenda a podmínky studia

Obsahuje odkazy na důležité vnitřní předpisy a předmětové okruhy otázek SZZ.


Důležité vnitřní předpisy 

Otázky pro bakalářské zkoušky:

Otázky pro magisterské zkoušky

Informatika:

Fyzika

Učitelství pro SŠ

 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy
 • Učitelství biologie pro SŠ: Student si volí zkoušku ze čtyř možností
  • Biologie rostlin (KBO 132 Botanika vyšších rostlin M., KBO 126 Geobotanika, KBO 135 Mykologie nebo KBO 134 Fykologie (algologie), KBO319 Evoluce a fylogeneze rostlin
  • Biologie živočichů (KZO 151 Cvičeni ze zoologie bezobratlých, KZO 157 Cvičení ze zoologie obratlovců, KZO 155 Zoologie bezobratlých, KZO 152 Zoologie obratlovců, KZO 394 Fylogeneze a diverzita organismů)
  • Ekologie (KBE 542 Biologie ochrany přírody, KBO 330 Ekologie a biogeografie biomů, KBE 102 Biogeochemické cykly, KBE 124 Ekologie živočichů, KBE 022 Ekologie)
  • Obecná biologie (KMB 240 Genetika, KMB 250 Molekulární biologie, KMB 023 Základy buněčné biologie)

Doktorské studium

Informovaný souhlas uživatele – studenta

Informovaný souhlas s dodržováním vnitřních předpisů a provozních řádů JU