Průběžná pedagogická praxe

Student v magisterském studiu musí absolvovat průběžnou pedagogickou praxi z obou aprobací.


Průběžná pedagogická praxe je nutnou součástí magisterského studia učitelství pro SŠ. 

Tento typ praxe zajišťují katedry (ústavy) PřF JU na některé z fakultních škol. Praxe probíhá celý semestr, každý týden. S dotazy se obracejte na garanta praxe (je uveden ve STAGu).