Údaje pro hrazení poplatků

Obsahuje odkazy na důležité bankovní spojení a další údaje pro bezhotovostní úhrady poplatků.


Bankovní spojení

Poplatky za přijímací řízení:

číslo účtu: 104725778/0300
 
bakalářské a magisterské studium:

číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášek se uvede jako specifický symbol platby

doktorské studium:
jako variabilní symbol se uvede 6020106 a do poznámky jméno a příjmení uchazeče

Poplatky za nenárokové administrativní úkony – dle Opatření děkana D69:

v potrálu IS STAG, v záložce MOJE ÚDAJE naleznete do dvou pracovních dnů od podání žádosti informace k uhrazení poplatku, poté obratem uhraďte a žádost bude postoupena ke zpracování.