Aplikovaná informatika

Navazující inženýrský studijní program uskutečňovaný ve spolupráci s Ekonomickou fakultou (EF) JU.


Společný navazující, akademicky orientovaný studijní program (SP) "Aplikovaná informatika" zajišťovaný ve spolupráci PřF a EF JU nahrazuje dobíhající (platná akreditace do roku 2024) navazující magisterský SP "Aplikovaná informatika". Jeho základní rysy a odlišnosti od předchozího SP jsou:

Zaměření specializace "Softwarové inženýrství" staví na základech znalostí, dovedností a kompetencí získaných v bakalářském stupni studia "Aplikované informatiky" na PřF a dále je rozvíjí a to především v oblastech:

  • Návrhů architektur aplikací a IS.
  • Návrhu síťových infrastruktur a jejich zabezpečení.
  • Systémové analýzy a řízení velkých IT projektů.
  • Výpočetní inteligence a distribuovaných algoritmů.

Zájemcům o studium doporučujeme si prostudovat studijní plán tohoto SP v IS STAG:
https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-browser-program&browserFakulta=FEK&browserRok=2021&browserProgram=1460